วิสัยทัศน์ (Vision)

 “โครงสร้างพื้นฐานดี มีสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน เชิดชูวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ (Mission)

  1. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่เพียงพอ
  2. การคมนาคมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 
  3. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับ อบต. เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์
  4. มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษ มีป่าไม้สมบูรณ์
  5. มีกลุ่มกีฬาที่เข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ปราศจากโรคติดต่อ 
  6. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบในมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๖๐
  8. ประชาชนมอง อบต.ป่ายุบใน เหมือนหน่วยงานที่เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษาเป็นความหวังในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้สึกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบประเมินความพึงพอใจ

https://bit.ly/3Pncss0

 

แบบประเมิน EIT

จำนวนผู้เข้าชม

655945
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
315
1057
7074
585851
31977
48390
655945

Your IP: 3.236.83.154
2024-06-20 06:52